NK cellen

‘Natural Killer’ cellen

NK cellen, of ‘natuurlijke killer’ cellen zijn vooral betrokken bij het bestrijden van virussen. Ze herkennen cellen die geïnfecteerd zijn door een virus en geven dan instructie aan deze cel om zichzelf te vernietigen. Omdat een virus afhankelijk is van een gastheercel om zichzelf te vermenigvuldigen, is het gunstig als de gastheercel zichzelf vernietigd, omdat hiermee ook het virus te gronde wordt gericht.