T cellen

Killer of Helper

T cellen kunnen verder onderverdeeld worden in killer T cellen en helper T cellen. Killer T cellen zijn de scherpschutters van ons afweersysteem. Ze kunnen virus- geïnfecteerde cellen herkennen en geven dan heel gericht instructies aan de cel om zichzelf te vernietigen. Qua functie lijken ze dus op de natuurlijke killer cellen. De helper T cellen kunnen andere afweercellen alarmeren en activeren als dat nodig is.


 Helper T cel