Nederlandse Vereniging voor Immunologie

Wetenschappelijke vereniging voor het bestuderen van het afweersysteem

Missie 
De NVVI zet zich in om:

  • excellent immunologisch onderzoek en de klinische-praktische toepassingen van dit immunologisch onderzoek optimaal te stimuleren
  • het kwaliteitsniveau van het immunologisch handelen binnen de gezondheidszorg (laboratoriumdiagnostiek, kliniek) te optimaliseren en te borgen
  • de maatschappelijke belangen te behartigen van allen werkzaam in het vakgebied immunologie (basale, medische en klinische immunologie)
     

Visie 
De NVVI beoogt de missie waar te maken door:

  • het organiseren van wetenschappelijke congressen, het onderhouden van internationale contacten, deel te nemen aan multidisciplinaire teams die wetenschappelijke, diagnostische en klinische standaarden opstellen en vastleggen
  • beleidsmatige inbreng na te streven op nationaal en internationaal niveau ten einde het vakgebied Immunologie zo goed mogelijk te positioneren voor de toekomst.

Deze website is tot stand gekomen door de Nederlandse vereniging voor immunologie (NVVI).

Teksten zijn geschreven onder leiding van Prof.dr. Marjolein van Egmond, Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Illustraties zijn gemaakt door Prof.dr. Georg Kraal, Amsterdam UMC, locatie VUmc.